emalista.fi

Päivän sana

Raamatun tutkiminen

Re: Päivän sana

ViestiKirjoittaja vaisuliini » 02. Maalis 2023 17:44

*
Kun kävelin (6.1.2022) Sera koiramme kanssa lumisia teitä pitkin ja tulin lenkiltä kotiin sydämelleni nousi muutama Raamatun kohta, jotka tuon esille tässä kirjoituksessani. Jumala on laskenut sydämelleni murheen seurakunnan tilasta. Jumalan seurakunta erilaisissa uskonsuunnissa ja niiden ulkopuolella on hajaantuneempi, lahkoontuneempi ja riitaisempi kuin koskaan aikaisemmin. Tulevina päivinä Jumala tulee puhdistamaan monet kansansa jäsenet kaikesta synnin saastasta ja vääryydestä, niiden jotka suostuvat parannukseen ja mielenmuutokseen. Jumalan armo kirkkaus ja oikeudenmukaisuus tulee esille siinä kun Jumala toimittaa tuomionsa seurakuntansa ylle. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Nämä Raamatun kohdat tulivat sydämelleni:

Ilm 1:14 Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niinkuin valkoinen villa, niinkuin lumi, ja hänen silmänsä niinkuin tulen liekki;

Job 38:
22 Oletko käynyt lumen varastohuoneissa, ja oletko nähnyt rakeiden varastot,
23 jotka minä olen säästänyt ahdingon ajaksi, sodan ja taistelun päiväksi?

1 Piet 4:17 Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset?

Apostoli Johannes sai nähdä ilmestyksen, jossa hän kuuli äänen ja kun hän katsomaan mikä ääni hänelle puhui, niin hän näki seitsemän kultaista lampunjalkaa, ja lampunjalkain keskellä Ihmisen Pojan muotoisen, pitkäliepeiseen viittaan puetun ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn.

Johannes näki Herran Jeesuksen ja Jeesuksen pää ja hiukset olivat niin kuin valkoinen villa ja niin kuin lumi ja Hänen silmänsä niin kuin tulen liekki. Valkoinen villa ja lumivalkea kertovat meille Jeesuksen puhtaudesta ja pyhyydestä. Jeesuksen tulen liekki silmät näkevät suoraan ihmisen sydämeen ja Jeesus puhdistaa sen ihmisen sydämen synnin saastasta, joka uskoo Häneen niin kuin Raamattu opettaa.

Saamme ylistää ja kiittää Herran Jeesuksen verestä ja sovitustyöstä, joka tuo meille pelastuksen ja pyhityksen, kun olemme Jumalan armosta katuneet syntejämme, tunnustaneet syntimme ja uskoneet uskon kuuliaisuudessa Herraan Jeesukseen.

Monet Raamatun tutkijat ja opettajat sanovat, että Job 38 jakeet 22, 23 kertovat lopunajan viimeisistä päivistä, jolloin Jumalan tuomiot tulevat jumalattomien päälle. Itse ajattelen samoin. Viimeinen tuomio jumalattomille tulee vasta tuhatvuotisen rauhanvaltakunnan jälkeen, mutta ihan ihmiskunnan viimeisinä päivinä Jumala tulee tuomitsemaan jumalattomuuden maan päällä. Nyt tälläkin hetkellä synnin pahuus rehottaa monella tavalla maan päällä, mutta Jumala tulee sen tuomitsemaan.

Apostoli Pietari sanoi: Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset? (1 Piet 4:17)

Meidän uskovien olisi hyvä ymmärtää, että Jumalan tuomio alkaa ensin meistä. Nyt tässä ajassa missä elämme, niin monet uskovat elävät monenlaisissa synneissä, seksi synneissä, juoppouden synneissä, ahneuden synnissä, valheessa, parjaavat kanssa palvelijoitaan, valehtelevat ja vääristelevät sen mitä kanssa palvelijat sanovat ja uskovat, rakentavat riitaa veljesten kesken, tuomitsevat Jumalan pelastamia sisaria ja veljiä kadotukseen jne.

Onko vuosi 2022 se milloin alamme näkemään edes vähemmässä määrin tai enemmän Jumalan tuomioita seurakunnassaan? Sen aika tulee näyttämään. Se on kuitenkin Jumalan sanan opetuksen mukaan varmaa, että Jumala aloittaa tuomionsa ensin seurakunnastaan. Siksi nyt on alettava laittamaan lamppuja kuntoon, öljyä lamppuihin ja alettava tekemään parannusta synneistä ja kaikesta vääryydestä, koska Jumala tulee tuomitsemaan meidät Hänen omansa ensin.

Matteuksen evankeliumin 24 luvussa jakeissa 44-51 Herra Jeesus puhui tärkeitä asioita, joita käyn tässä läpi lyhyesti. Herra Jeesus sanoi tulevansa (toinen tulemus) hetkenä, jona ette luule.

Jeesuksen puhe oli iso kokonaisuus Matteuksen evankeliumin 24 luvussa, jossa Hän vastasi opetuslastensa kysymykseen milloin Hänen tulemuksensa tapahtuu (toinen tulemus) ja milloin tämä nykyinen maailman aikakausi vaihtuu ja päättyy (alkutekstin mukaan). Opetuslapset ymmärsivät, että kun Jeesuksen toinen tulemus tapahtuu, niin silloin tämä nykyinen armotalouskausi, eli nykyinen maailman aikakausi tulee päättymään. Herra Jeesus ei korjannut opetuslapsiaan, eikä sanonut, että he olivat ymmärtäneet väärin Hänen tulemuksensa, että tämä nykyinen maailman aikakausi päättyisi Jeesuksen toiseen tulemukseen. Toisin sanoen, Jeesuksen toinen tulemus päättää tämän nykyisen aikakauden, eikä Jeesuksen toisen tulemuksen jälkeen ole enää jäljellä mitään seitsemän vuoden aikaa. Jeesuksen toinen tulemus tapahtuu suuren ahdistuksen jälkeen, niin kuin Hän sen itse selvästi sanoo Matteuksen evankeliumin 24 luvussa.

Emme voi tietää päivää ja hetkeä milloin Jeesus tulee, mutta aikain merkeistä voimme tietää milloin Hänen tulemuksensa on lähellä, jotka Jeesus kertoi meille Matteuksen evankeliumin luvussa 24. Silloin kun Jerusalemiin rakennetaan kolmas temppeli, niin olemme lähellä Jeesuksen tulemuksen päiviä. Jerusalemin kolmannen temppelin ilmestyminen tulee myös olemaan sellainen merkki, joka kertoo sen että ennen ahdistuksen aikaa seurakunnan ylöstempaus oppi on ollut väärä opetus. Antikristus ei heti ilmesty Jerusalemin kolmanteen temppeliin, mutta aikanaan hän sinne ilmestyy ja lakkauttaa myös kolmannen temppelin eläinuhrit.

Matteuksen evankeliumin 24 luvussa Jeesus myös sanoi, että kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa?

Herra Jeesus tarkoitti hengellisen ruuan antamista. On todella tärkeätä, että lopunaikana ennen Herran Jeesuksen toista tulemusta uskovina keskitymme totuuteen ja pidämme esillä pelastuksen evankeliumia ja Jumalan sanan totuuden opetusta, että uskovat pääsevät Jumalan armosta uskossa eteenpäin pyhityksen tiellä. Tähän totuuden ylläpitämiseen kuuluu myös puhuminen niistä asioista, jotka ovat petosta ja eksytystä seurakunnan keskellä ja tässä maailmassa.

Herra Jeesus sanoi, että sellainen palvelija on autuas (ylionnellinen, enemmän kuin siunattu - voidaan myös kääntää alkutekstin mukaan), joka antaa palvelusväelle ruokaa ajallansa (hengellistä ruokaa). On todella ikävää, että monet vilpittömätkin uskovat ovat eksyneet kannattamaan katolisen kirkon alulle panemia tai kehittämiä oppeja. Katolisen kirkon sisällä on koko sen historiansa ajan vaikuttanut murhanhenki, panettelun ja mustamaalaamisen henki, jossa katolisen kirkon oppeja vastustavia on haukuttu harhaoppisiksi kadotuksen lapsiksi.

Herra Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumin 24 luvussa, että jos paha palvelija sanoo sydämessään hänen herransa viipyvän ja rupeaa lyömään kanssapalvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa, niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa, ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin ulkokullatuille. Jeesus sanoi, että paha palvelija päätyy iankaikkiseen kadotukseen ellei hän tee parannusta uskon sisariensa ja veljiensä hakkaamisesta ja lyömisestä. Jeesuksen sanojen mukaan lopunajan paha palvelija voi joutua kadotukseen ellei hän tee parannusta kanssa palvelijoiden lyömisestä.

Pahan palvelijan syöminen ja juominen juopuneiden kanssa tarkoittaa myöskin sitä, kuinka paha palvelija on samassa hengessä jumalattomien kanssa ja synnin pettämänä paha palvelija lyö kanssa palvelijoitaan. Lopunajan jumalattomat ihmiset ovat juopuneet haureuden vihan viinistä, eli valheen hengestä. Paha palvelija voi olla sellainenkin, että hän tietyllä tavalla on opillisesti ihan oikeassa suunnassa, mutta hän lyö ja hakkaa kanssa palvelijoitaan. Paha palvelija toimii varmastikin niin, että hän valehtelee ja vääristelee asioita ja sitä kautta lyö kanssa palvelijoitaan. Valhe ja vääristeleminen sekä toisen lyöminen on valheen syntiä. Saamme ottaa esille vääriä opetuksia ja puuttua niihin, mutta nuhtelu tulee tehdä sävyisyyden Hengessä toista kunnioittaen, emmekä saa esittää valheita sisaristamme ja veljistä Herrassa Jeesuksessa.

On todella huolestuttavaa kuinka monet uskovat ovat kääntyneet toisiaan vastaan, eikä heidän sydämessään vaikuta sävyisyys, vaan lihallisuus sekä jopa suoranainen inho toinen toisiaan kohtaan. Monta vuotta sitten Herra puhui minulle kuinka tulee aika tässä lopunajassa, että jotkut työtoverini Herrassa kääntyvät minua vastaan eksyessään pois totuudesta. Herra sanoi etten saa katkeroitua, vaan tulee elää anteeksiantamuksessa, koska katkeruus sydämessä johtaa siihen ettemme kestä lopunaikojen vaikeita ja haastavia aikoja. Herra myös puhui minulle, että valvo omaa tilaasi ettet luovu pois totuudesta. Tämä Herran puhe on toteutunut ja olen nähnyt nyt niin tapahtuneen miten Herra puhui minulle jo etukäteen.

Nyt meidän jokaisen Herran Jeesuksen opetuslapsen tulisi valvoa omaa tilaansa (myös minun), sillä Jumala rakastaa meitä, mutta aloittaa tuomionsa ensimmäiseksi meistä, jotka olemme Hänelle rakkaita. Jumala käy oikeutta ensimmäiseksi oman perheväkensä kanssa.

Jumalan tuomio on armoa meitä kohtaan, sillä kun Jumala tuo tuomion kansalleen, niin siinä on myös kehotus parannukseen ja kääntymään pois synneistä ettei meitä maailman (jumalattomien) kanssa tuomittaisi. Jumala on armollinen Jumala, ja armossaan Hän tuomitsee ja antaa siten mahdollisuuden kääntyä pois pahoilta teiltä ja voimme aloittaa uudestaan Herran kanssa vaeltamaan rakkauden totuudessa Jeesukseen uskoen.

On todella pelottavaa kuinka liian monet uskovat elävät monenlaisissa synneissä sekä osa uskovista lyö kanssa palvelijoitaan ja mustamaalaa veljiään ja sisariaan valhepuheidensa kautta. Jumala oikeudenmukaisuutensa kautta tuo tuomion ensin seurakuntaansa, jonka tarkoitus on puhdistaa Jumalan seurakunta palvelemaan elävää Jumalaa. Kiitos Herralle Hänen hyvistä teoistaan ja Hänen tuomionsakin kansaansa kohtaan on todella suurta Jumalan armoa.

-PP-
Hoos.6:3 Niin me otamme siitä vaarin, ja sitä pyytelemme, että me Herran tuntisimme; sillä hän koittaa niinkuin kaunis aamurusko, ja hän tulee meille niinkuin sade, niinkuin ehtoosade aikanansa maan päälle. Biblia.
Avatar
vaisuliini
 
Viestit: 7738
Liittynyt: 09. Marras 2010 20:54

Re: Päivän sana

ViestiKirjoittaja vaisuliini » 05. Maalis 2023 20:27

*
Mitä Raamattu sanoo jättiläisistä (nephilim)? osa 1

Kautta aikain Raamatun tutkijoilla ja opettajilla on ollut monenlaisia käsityksiä siitä keitä jättiläiset (nephilim) olivat. Jotkut ovat sitä mieltä, että jättiläiset olivat langenneiden enkeleiden ja ihmisten tytärten jälkeläisiä. Jotkut sanovat jättiläisten olleen langenneen ihmiskunnan edustajia, eli lankeemuksen tilassa olevat miehet yhtyivät ihmisten tytärten kanssa, josta syntyi jättiläisiä. Sitten jotkut ovat sitä mieltä, että Aadamin pojan Sethin jälkeläiset yhtyivät ihmisten tytärten kanssa, josta syntyi jättiläisiä. Itse asiassa näitä teorioita keitä jättiläiset olivat on vielä lisääkin, mutta toin esille nuo kaikkein yleisimmät opetukset siitä keitä he olivat. Tuon seuraavaksi esille sen millä tavalla ymmärrän nephilimin tarkoittavan langenneita enkeleitä.

1 Moos 6:
1 ¶ Kun ihmiset alkoivat lisääntyä maan päällä ja heille syntyi tyttäriä,
2 huomasivat Jumalan pojat ihmisten tyttäret ihaniksi ja ottivat vaimoikseen kaikki, jotka he parhaiksi katsoivat.
3 ¶ Silloin Herra sanoi: "Minun Henkeni ei ole vallitseva ihmisessä iankaikkisesti, koska hän on liha. Niin olkoon hänen aikansa sata kaksikymmentä vuotta."
4 Siihen aikaan eli maan päällä jättiläisiä (nephilim - nefilim), ja myöhemminkin, kun Jumalan pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin ja nämä synnyttivät heille lapsia; nämä olivat noita muinaisajan kuuluisia sankareita.
5 Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat,
6 ¶ niin Herra katui tehneensä ihmiset maan päälle, ja hän tuli murheelliseksi sydämessänsä.
7 Ja Herra sanoi: "Minä hävitän maan päältä ihmiset, jotka minä loin, sekä ihmiset että karjan, matelijat ja taivaan linnut; sillä minä kadun ne tehneeni".
8 ¶ Mutta Nooa sai armon Herran silmien edessä.

Raamattu sanoo jättiläisten olleen langenneita enkeleitä, sillä osa (ei kaikki) langenneista enkeleistä yhtyivät ihmisten tyttäriin. 1 Moos 6:1-8 sanoo kuinka ihmiset alkoivat lisääntyä maan päälle ja heille syntyi tyttäriä. Tässä kohden puhuttiin ihmisten, miesten ja naisten seksuaalisesta kanssakäymisestä ja heti sen jälkeen sanotaan, että Jumalan pojat huomasivat ihmisten tyttäret ihaniksi ja ottivat vaimoiksi kaikki, jotka parhaiksi katsoivat. Sitten Raamattu sanoo, että siihen aikaan maan päällä eli jättiläisiä (olivat kooltaan huomattavasti suurempia kuin ihmiset), ja myöhemminkin, kun Jumalan pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin, niin nämä synnytti heille lapsia.

Tässä kohdassa Jumalan pojilla tarkoitetaan jättiläisiä (nephilim), jotka olivat langenneita enkeleitä. Sana nephilim tulee sanasta naphal, joka tarkoittaa langeta ja heittää alas (Brown-Driver-Briggs Hebrew Lexicon). Taivaassa langenneet enkelit lankesivat syntiin ja heidät heitettiin taivaasta alas. Tässä kohden sana nephilim sopisi langenneisiin enkeleihin. 1 Moos 6 luku kertoo kuinka Jumalan poikien yhtyessä ihmisten tyttäriin maan päällä eli jättiläisiä. Raamattu tekee tässä erotuksen Jumalan pojista ja ihmisten tyttäristä, korostaen sitä, että Jumalan pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin. Miehen ja naisen yhtyessä toisiinsa heille ei synny jättiläisiä.

1 Sam 17:
4 Niin filistealaisten joukoista tuli kaksintaistelija nimeltä Goljat, kotoisin Gatista. Hän oli kuuden kyynärän ja vaaksan pituinen.
5 Hänellä oli vaskikypäri päässänsä ja suomuspanssari yllänsä, ja rintahaarniska, joka painoi viisituhatta sekeliä, oli vaskea.
6 Ja hänellä oli säärissään vaskivarukset ja selässään vaskikeihäs.
7 Hänen peitsensä varsi oli niinkuin kangastukki, ja hänen peitsensä kärki, joka painoi kuusisataa sekeliä, oli rautaa. Ja kilvenkantaja kävi hänen edellänsä.

Raamattu sanoo Goljatin olleen vähän yli kolme metriä pitkä (kuusi kyynärää ja vaaksa), ja hänen rintahaarniskansa painoi noin 80 kiloa ja peitsen kärki noin 10 kiloa. Goljat oli jättiläinen ja on selvää ettei tavallinen ihminen kyennyt käsittelemään taistelussa peistä, jonka kärki painoi yksistään kymmenen kiloa. 1 Moos 6 luku sanoo, että näitä jättiläisiä (nephilim) oli myöhemminkin, joka tarkoittaa että heitä oli myös vedenpaisumuksen jälkeen, koska Raamattu sanoo esim. 4 Moos 13 luvussa jakeessa 33 kuinka israelilaiset näkivät luvatussa maassa jättiläisiä (nephilim). Anakin jättiläisheimon jälkeläisiä. Tämä tarkoittaa sitä, että vedenpaisumuksen jälkeen langenneet enkelit toistivat yhtymisen ihmisten tyttäriin, siksi 1 Moos 6 sanoo, että jättiläisiä oli olemassa myöhemminkin.

Raamattu sanoo, että sen jälkeen kun jättiläisiä (langenneen enkelien ja ihmisten siemen) oli maan päällä, niin ihmisten pahuus oli suuri maan päällä. Tämän tähden kun langenneet enkelit yhtyivät ihmisten tyttäriin syntyi maan päällä jättiläisten suku, jossa yhdistyi demoninen ja ihmissiemen. Jumala hukutti maailman vedenpaisumuksen kautta ihmisen suuren pahuuden ja synnin tähden, mutta samalla hukutettiin myös jättiläiset (nephilim). Koska jättiläisiä oli kuitenkin vielä vedenpaisumuksen jälkeenkin, niin se tarkoittaa sitä, että langenneet enkelit yhtyivät taas ihmisten tyttäriin, josta on todisteena 4 Moos 13:33, jättiläiset (nephilim), Anakin jättiläisheimon jälkeläiset maan päällä luvatussa maassa.

Herra käski hävittää ja tuhota luvatussa maassa (Kanaanin maa) olevat kansat, joiden seassa asui muun muassa Anakin jättiläisheimo. Jättiläisten vaikutusalue oli luvattu maa, koska saatana pyrki sitä kautta estämään Jumalan lupausten toteutumisen Israelille sekä pyrki tuhoamaan israelilaiset. Tästä syystä Jumala käski hävittämään Kanaanin maan kansat, koska heidän seassaan oli jättiläisiä. Tällä tavalla Jumalan käsky hävittää Kanaanin maan kansat tulee ymmärrettäväksi, koska heidän keskuudessaan oli jättiläisiä (nephilim) langenneiden enkelien ja ihmisten yhdistynyt siemen, näin israelilaisten Jumalan avulla piti hävittää pois maan päältä saatanallinen ihmissiemen, joka oli yhdistynyt langenneiden enkelien kanssa.

-PP-
Hoos.6:3 Niin me otamme siitä vaarin, ja sitä pyytelemme, että me Herran tuntisimme; sillä hän koittaa niinkuin kaunis aamurusko, ja hän tulee meille niinkuin sade, niinkuin ehtoosade aikanansa maan päälle. Biblia.
Avatar
vaisuliini
 
Viestit: 7738
Liittynyt: 09. Marras 2010 20:54

Re: Päivän sana

ViestiKirjoittaja vaisuliini » 06. Maalis 2023 18:11

*
Mitä Raamattu sanoo jättiläisistä (nephilim)? osa 2

Uusi Testamentti vahvistaa sen, että osa langenneista enkeleistä ovat yhtyneet ihmisten tyttärien kanssa:

Juud 1:
6 ja että Hän ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa (arkhe), vaan jättivät oman asumuksensa, on iankaikkisin kahlein säilyttänyt pimeään suuren päivän tuomiota varten -
7 samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niitten ympärillä olleet kaupungit, jotka niitten tavoin harjoittivat haureutta ja lähtivät seuraamaan vierasta (heteros) lihaa, ovat varoittavana esimerkkinä kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta. Aapeli Saarisalo

Jude 1:
6 And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day.
7 Even as Sodom and Gomorrha, and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication, and going after strange flesh, are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire. King James Version

Jude 1:
6 And the angels—who did not keep their own position of authority but deserted their proper place—He has kept in everlasting shackles under gloomy darkness until the judgment of the great Day.
7 In the same way as these angels, Sodom and Gomorrah and the cities around them—having given themselves over to sexual immorality and gone after a different sort of flesh—are displayed as an example, suffering the punishment of eternal fire. Tree of Life Version (TLV) The Messianic Jewish Family Bible Society

Juud 1:6 Ja ne enkelit, jotka ei alkuansa pitäneet, vaan antoivat ylön kotonsa, on hän kätkenyt pimeyteen ijankaikkisilla kahleilla suuren päivän tuomioon asti, Biblia 1776

Juudaan kirjeen luku 1 ja jakeet 6,7 sanovat kuinka ne enkelit (langenneet enkelit), jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa (arkhe - alku, ensimmäinen, alkuperä) voitaisiin kääntää myös alkua tai alkuperää, koska sitä se tarkoittaa tässä yhteydessä. Juudaan kirje 1:6,7 sanoo ja tulee ymmärtää, että ne enkelit (langenneet enkelit), jotka eivät säilyttäneet alkuperäänsä, vaan jättivät oman asumuksensa, eli he jättivät "enkeliruumiin" ottaessaan ihmisruumiin muodon yhtyessään ihmisten tytärten kanssa. Jumalan luomilla enkeleillä oli kyky ottaa ihmisen muoto ja näin myös langenneilla enkeleillä oli tämä kyky. Juudaan kirjeen 1:6 sanoo selvästi, että langenneet enkelit jättivät oman alkuperäisen asumuksensa ("enkeli-henkiruumis"), jotka Jumala pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäväksi suuren päivän tuomiota varten. Kaikki pimeyden langenneet enkelit eivät ole vangittuja, sillä vain ne on vangittu, jotka hylkäsivät oman enkeli-henkiruumiinsa ja yhtyivät ihmisten tyttärien kanssa.

Juudaan kirjeen 1 luvun jae 7 todistaa sen, että langenneet enkelit yhtyivät ihmisten tyttärien kanssa. Nämä langenneet enkelit, jotka jättivät oman alkuperäisen asumuksensa (enkeli-henkiruumis) ovat nyt iankaikkisissa kahleissa odottamassa suuren päivän tuomiota, samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla kuin nekin, joka tarkoittaa tässä että niin kuin enkelit harjoittivat haureutta eksyen seuraamaan vierasta lihaa (toista, muuta lihaa), niin eksyivät myös ihmiset Sodomassa ja Gomorrassa.

Kreikankielen sana heteros tarkoittaa toinen, muu. Aapeli Saarisalo kääntää Juud 1:7 oikeaan suuntaan. Langenneet enkelit haureuden synnissään eksyivät olemaan seksuaalisessa yhteydessä ihmisten tytärten kanssa, jotka ovat vierasta, toista ja muuta lihaa kuin enkelin henkiruumis. Sodoman ja Gomorran homoseksuaalisuuden synnissä ihmiset eksyivät vieraan ja toisen lihan himoihin, kun he hylkäsivät luonnollisen seksuaalisuuden halun vastakkaiseen sukupuoleen ja valitsivat oman sukupuolensa, joka on tässä suhteessa vierasta tai toista lihaa kuin se mikä olisi luonnollista.

Juudaan kirjeen luku 1 ja jakeet 6,7 todistaa sen, että langenneet enkelit jättivät oman henkiruumiinsa ja yhtyivät ihmisten tyttäriin.

Raamattu sanoo (Juud 1:6), että nämä langenneet enkelit ovat kahlittu iankaikkisilla kahleilla ja odottavat suuren päivän tuomiota (viimeinen tuomio), joka tarkoittaa sitä, että nämä iankaikkisesti kahlitut langenneet enkelit eivät palaa lopunaikana maan päälle, niin kuin jotkut väärin opettavat.

Joku voi ajatella ja sanoa Raamatun sanovan etteivät enkelit mene naimisiin ja yhdy naisten kanssa, joten opetus jättiläisistä langenneina enkeleinä, jotka olisivat yhtyneet ihmisten tytärten kanssa on väärä opetus. Kun katsomme mitä Raamattu sanoo enkeleistä ja etteivät enkelit avioidu naisten kanssa, niin huomaamme ettei se kumoa langenneiden enkelien yhtymistä ihmisten tytärten kanssa:

Matt 22:
28 Kenen vaimo noista seitsemästä hän siis ylösnousemuksessa on oleva? Sillä kaikkien vaimona hän on ollut."
29 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.
30 Sillä ylösnousemuksessa ei naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niinkuin enkelit taivaassa.

Mark 12:
22 Samoin kävi kaikille seitsemälle: heiltä ei jäänyt jälkeläistä. Viimeiseksi kaikista vaimokin kuoli.
23 Ylösnousemuksessa siis, kun he nousevat ylös, kenelle heistä hän joutuu vaimoksi, sillä hän oli ollut kaikkien noiden seitsemän vaimona?"
24 Jeesus sanoi heille: "Ettekö te siitä syystä eksy, kun ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa?
25 Sillä kun kuolleista noustaan, ei naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niinkuin enkelit taivaissa.

Matt 22:28-30 ja Mark 12:22-25 jakeet sanovat ettei ylösnousemuksessa kun kuolleista noustaan, niin silloin ei naida eikä mennä miehelle, sillä he ovat kuin enkelit taivaassa. Raamattu sanoo, että kuolleista ylösnousemuksen jälkeen ei enää mennä naimisiin, sillä silloin ollaan niin kuin että taivaan enkelit, joka tarkoittaa sitä, että Jumalan enkelit, Jumalalle uskolliset enkelit eivät mene naimisiin. Raamatun opetuksen mukaan langenneet enkelit kuitenkin ovat yhtyneet ihmisten tytärten kanssa. Huomaa tässä se ero, että Jumalalle kuuliaiset Jumalan enkelit eivät mene naimisiin, mutta osa langenneista enkeleistä jättivät oman henkiruumiinsa ja yhtyivät ihmisten tytärten kanssa. Tästä saa tietenkin olla eri mieltä kanssani, mutta mielestäni Raamattu tuo tämän asian todella selkeästi esille.

-PP-
Hoos.6:3 Niin me otamme siitä vaarin, ja sitä pyytelemme, että me Herran tuntisimme; sillä hän koittaa niinkuin kaunis aamurusko, ja hän tulee meille niinkuin sade, niinkuin ehtoosade aikanansa maan päälle. Biblia.
Avatar
vaisuliini
 
Viestit: 7738
Liittynyt: 09. Marras 2010 20:54

Edellinen

Paluu Raamattupalsta

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 2 vierailijaa