Tänään on 20. Maalis 2019 17:50

Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia
 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ] 
Kirjoittaja Viesti
 Viestin otsikko: Rakkauden kaksoiskäsky
ViestiLähetetty: 24. Marras 2010 09:12 
Avatar

Liittynyt: 09. Marras 2010 11:30
Viestit: 3430
Jeesuksen opettaman rakkauden kaksoiskäskyn oikeanlainen ymmärtäminen on yksi Raamatullisen uskon kulmakivistä. Uskovien monet ongelmat ja kokemus siitä ettei ole onnistuttu saavuttamaan uskon elämässä tasapainoa ja rauhaa johtuvat usein siitä, että ei ole ole oikeata ymmärrystä rakkauden kaksoiskäskyn oikeasta merkityksestä. Tämän asian ymmärtäminen on todella merkittävän tärkeätä, koska sen kautta saamme kasvaa terveeseen ja kypsään uskoon sekä todelliseen Jumalan tuntemiseen. Rakkauden kaksoiskäskyn oikea ymmärtäminen johdattaa meidät tuntemaan ja rakastamaan Jumalaa sekä lähimmäistä ja avaa meille ymmärryksen Kirjoitusten tuntemiseen sekä johdattaa meidät syvälliseen osallisuuteen Pyhän Hengen kanssa. Tämän kirjoituksen tarkoitus ja pyrkimys on koittaa saada selville se mitä Jeesus tarkoitti rakkauden kaksoiskäskyllä.

Esteitä asian ymmärtämiselle

Matteuksen evankeliumin 22 luvussa Jeesus nostaa esille asioita, jotka estävät ymmärtämästä rakkauden kaksoiskäskyä. Näitä asioita ovat; sisäisen Jumalan tuntemisen puuttuminen, Jumalan sanan väärä tulkinta, jossa laista tehdään tukehduttavan kuristava kahle sekä Jumalan sanan väärä tulkinta, jossa lakia käytetään vanhan Aatamin tarpeiden elossa pitämiseen. Seuraavaksi tutkimme näitä motiiveja.

Fariseukset. Fariseukset olivat juutalaisten uskonnolliskansallinen puolue. He koittivat noudattaa vanhinten perinnäissääntöjä jokaista pientä yksityiskohtaa myöten. Fariseukset olivat myös paljon tekemisissä rabbien kanssa, jotka tutkivat lakia. Fariseukset kilpailivat keskenään siitä kuka oli hurskain, kuka kykeni eniten noudattamaan lakia. Vanhimmat ja rabbit tulkitsivat lakia monessa kohden väärin ja samoin fariseukset, jotka uskoivat heidän opetuksena.

Fariseukset tulivat Jeesuksen luokse, sillä motiivilla kuinka saisivat Hänet sanoissa solmituksi. Fariseukset sanoivat Jeesukselle: "Opettaja, me tiedämme, että sinä olet totinen ja opetat Jumalan tietä totuudessa, kenestäkään välittämättä, sillä sinä et katso henkilöön. Sano siis meille: miten arvelet? Onko luvallista antaa keisarille veroa vai ei?"

Jeesus ymmärsi heidän pahuutensa ja sanoi miksi he ulkokullatut kiusasivat Jeesusta. Samoin Jeesus pyysi näyttämään verorahaa ja käski sen antamaan hänelle kenen kuva ja päällekirjoitus siinä on, eli keisarille. Jeesus myös sanoi: "Antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on". Kun he sen kuulivat, ihmettelivät he ja jättivät Jeesuksen ja menivät pois.

Ulkokultaisuus. Ulkokultaisuus on eräs asia, joka estää ymmärtämästä kaksoiskäskyn merkitystä. Uudessa Testamentissa Matt 22:18 on hebreaksi tzevuim (monikko sanasta tzevua), tzevua tarkoittaa tekopyhää ja teeskentelijää. Samoin kreikkalaisessa Uudessa Testamentissa oleva sana hypokrites tarkoittaa tekopyhää ja teeskentelijää. Tekopyhä ei ole aito, vaan teeskentelee, eli esittää jotakin muuta kuin mitä hän todellisuudessa on. Fariseukset ulkokullatut elivät ihmistenperinnäissääntöjen mukaan, joiden he luulivat olevan Jumalan sanan opetusta. Jeesus sanoi ulkokullatun kyllä huulillaan kunnioittavan Jumalaa, mutta koska he olivat hyljänneet Jumalan käskyn ja noudattaneet ihmisten perinnäissääntöjä, siksi heidän sydämensä oli kaukana Jumalasta. Jeesuksen mukaan edellä oleva fariseusten toiminta oli turhaa Jumalan palvelemista, Mark 7:6-8.

Uskova, joka elää tekopyhyydessä ja tekopyhyyden kautta on väärän opetuksen alla eikä voi ymmärtää oikein rakkauden kaksoiskäskyä ja siksi hänen elämässään ei vaikuta Jumalan Hengen osallisuuden kautta tulevat siunaukset, johon kuuluu rakkauden kautta palveleminen sekä hengellinen tasapaino ja rauha.

Jumala antoi juutalaisille nimen Israel, joka tulee sanoista El (Jumala) ja sarah (voima, vapauttaa). Israelilaisten tuli edustaa Jumalan voimaa ja vapautusta, eli pois päästämistä synnistä ja kapinasta Jumalaa vastaan. Jeesus joutui kuitenkin sanomaan fariseuksille, että he olivat tekopyhiä teeskentelijöitä, jotka turhaan palvelivat Jumalaa, sillä Jumala oli kaukana heistä. Jumala oli kaukana heistä, koska he olivat kumonneet Jumalan sanan ihmisten uskonnollisilla perinnäissäännöillä sekä he kaiken lisäksi vielä teeskentelivät olevansa vanhurskaita. Jos me olemme uskovina tekopyhiä teeskentelijöitä, niin silloin emme kykene elämään lähellä Jumalaa, vaan olemme kaukana hänestä, vaikka ulkokuoremme onkin jumalisuuden mukainen. Ihminen, jonka ulkokuori on jumalinen, mutta sisus on tyhjä Jumalan rakkaudesta ja totuudesta, ei voi elää lähellä Jumalaa. Tekopyhä teeskentelyn kautta valjastaa itsensä omalla voimallansa, jossa oma minä ja oma voima toimii voimanlähteenä uskon elämälle. Uskon elämää ei voi elää oman voiman varassa, koska Pyhä Henki on voima, joka ylläpitää uskovan hengellistä elämää. Pyhä Henki auttaa ja vaikuttaa uskovassa lihan tekojen kuolettamista sekä auttaa ja vaikuttaa vaeltamaan vanhurskaasti. Tekopyhä uskova joka omalla voimallansa yrittää noudattaa Jumalan sanan opetusta enemmin tai myöhemmin väsyy ja luovuttaa tai sitten jatkaa teeskentelemistä. Tällaisen ihmisen sisäinen maailma on ahdistunut sekä hän on sydämessään usein epävarma uskon asioita kohtaan ja "varmuus" mitä hän viestittää muille onkin teeskentelyä. Usein hän tuntee myös suurta syyllisyyttä sydämessään. Joissakin tapauksissa ylpeys on niin sokaissut tekopyhän, että hän todellakin luulee olevansa "oikeaoppinen" uskova ja siksi hän vahtii muita ja huomauttaa jokaiselle, jonka hän huomaa toimivan niitä perinnäissääntöjä vastaan joita hän itse noudattaa. Usein ulkokultaisuuteen kuuluu todella kiivas oman "oikeaoppisuuden" pönkittäminen. Ulkokultainen myös kilpailee uskon asioilla ja ulkokultainen ei suostu vastaanottamaan neuvoja todella Hengessä vaeltavalta, vaan ulkokultainen vastaanottaa neuvoja mielellään kirjanoppineilta sekä sellaisilta uskovilta, joiden uskon elämä ei ole ankkuroitu rakkauden ja totuuden ankkurilla.

Tekopyhän elämässä voi olla usein monia solmuja, joiden kautta hänen sisäinen maailma on rikki ja haavoitettu. Tekopyhä on sokea omille virheilleen ja synneilleen, mutta varsin innokas analysoimaan toisten tekoja, joista hän usein löytää syntejä sieltäkin missä niitä ei ole. Tekopyhä haluaa aina muuttaa muita, mutta ei ole itse valmis muuttumaan. Tekopyhä luulee oppinsa olevan oikeaa, mutta se on kuitenkin uskonnollisia perinnäissääntöjä, joiden kautta tekopyhä pitää vanhaa Aatamia hengissä, jonka kuitenkin tulisi kuolla. Omat teot ja uskonnolliset perinnäissäännöt ovat siis vanhan Aatamin käyttövoiman voimanlähteenä.

Saddukeukset. Saddukeukset olivat ns. pappispuolue, tämän puolueen käsissä olivat arvoasemat ja hallitsevat virat. Saddukeukset eivät halunneet noudattaa Jumalan lakia kirjaimellisesti, sillä heidän mukaansa oli vastenmielistä alistaa koko elämä lain palvelemiseen. He pitivät lain noudattamista liioitteluna. Saddukeukset halusivat ylläpitää lihan luonnollisia ominaisuuksia ja he nostivat lihan luonnolliset tarpeet ja maalliset arvot Jumalan lakia korkeammalle. Sen tähden saddukeukset vääristivät Jumalan lain merkityksen ja antoivat sille uuden merkityksen, jossa se tuki ja ylläpiti heidän omaa minäänsä, eli luonnollista ihmistä, vanhaa Aatamia.

Saddukeukset tulivat Jeesuksen luokse esittämään kysymyksiä. He kysyivät Jeesukselta vaimosta, jolla oli ollut seitsemän miestä. Saddukeuksien kysymys kuului: "Kenen vaimo noista seitsemästä hän siis ylösnousemuksessa on oleva? Sillä kaikkien vaimona hän on ollut." Jeesus vastasi heille: "Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. Sillä ylösnousemuksessa ei naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niinkuin enkelit taivaassa".

Vanhan Aatamin helliminen. Jeesus tietenkin tunsi saddukeuksien mieltymyksen tyydyttää oman lihansa tarpeita sekä heidän inhonsa Jumalan lakia kohtaan. Siksi Jeesus ensimmäiseksi sanoi heille etteivät he tunne kirjoituksia ja Jumalan voimaa. Saddukeuksista voi käyttää nimitystä "oman lihan hellijä". Koska saddukeukset olivat oman lihansa himojen ja halujen vallassa, niin siksi he olivat vääristäneet Jumalan sanan muuttaen sen heidän korvasyyhynsä mukaiseksi opetukseksi. Oman lihan hellijä soveltaa Jumalan sanaa ja muuttaa sen lihalle mieluisaksi, jonka kautta hän voi ylläpitää vanhan Aatamin elämää ja helliä vanhan Aatamin himoja ja haluja. Oman lihan hellijä on usein tunteidensa johdateltavissa. Koska hän on kuitenkin uskonnollinen, niin hän muuttaa Jumalan sanan opetuksen omalle lihalleen mieluisaksi. Oman lihan hellijä vastustaa Jumalan sanan totuutta ja siksi hän valitsee itselleen opettajiksi uskonnollisia ihmisiä tai sellaisia, jotka ovat olleet uskossa vähän aikaa eivätkä ole harjaantuneet totuuden noudattamisessa. Näin tehden oman lihan hellijä pääsee kiertämään todellisen totuuden ja saa "oikeutuksen" vanhan Aatamin hellimiselle. Oman lihan hellijä on myös usein varsin tunteellinen ihminen, jonka seurauksena hän usein pitää Pyhän Hengen työnä sielullisia sekä riivaajahenkien vaikuttamia asioita. Oman lihan hellijä on vihainen ja vainoaa todellista uskoa samalla tavalla kuin saddukeuksetkin vainosivat Jeesusta. Oman lihan hellijä muokkaa sanan lihalle mieluisaksi ja uskottelee itselleen ja muille, että tämä on oikea evankeliumin, samalla hän vastustaa niitä, jotka uskovat evankeliumiin, niin kuin on kirjoitettu.

Fariseukset ja saddukeukset kuvaavat kahta erilaista ääripäätä siitä miten ihminen voi olla uskossaan haaksirikossa. Farisealaisuus on kuva uskovista, jotka "lakihenkisinä" menevät yli kirjoitetun sanan, jossa he lyövät itsensä raskaiden uskonnollisten kahleiden vangeiksi. Farisealaisuus tarkoittaisi korkeushypyssä riman asettamista niin korkealle, että sen yli on mahdotonta hypätä ja sen yli yrittämisessä väsyy ja masentuu. Saddukeukset ovat kuva siitä kuinka ihminen haluaa uskoa alle kirjoitetun sanan, joka tarkoittaa että saddukeus korkeushyppykilpailuissa ei viitsisi hypätä siitä korkeudesta mikä on mahdollista hypätä, vaan hän asettaa riman niin alas, että hän voi ryömiä sen alitse. Saddukeus siis riisuu Jumalan sanan sen totuudesta ja pukee sille uudet "vaatteet", jotka tukevat vanhan Aatamin synnillistä luontoa. Saddukeus kuitenkin luulee uskonsa edustavan oikeata uskoa._________________
Sisarille ja veljille, jotka ovat Isässä Jumalassa rakastetut ja Jeesuksessa Kristuksessa pelastetut, lisääntyköön teille laupeus, rauha, armo, totuus ja rakkaus Pyhässä Hengessä!
Poissa
 Profiili  
 
 Viestin otsikko: Re: Rakkauden kaksoiskäsky
ViestiLähetetty: 24. Marras 2010 09:12 
Avatar

Liittynyt: 09. Marras 2010 11:30
Viestit: 3430
Matteuksen evankeliumin 22 luvun mukaan kun fariseukset kuulivat Jeesuksen tukkineen saddukeuksilta suun, he kokoontuivat yhteen. Eräs lainoppinut fariseus kiusaten Jeesusta kysyi Häneltä kysymyksen: "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?" Johon Jeesus vastasi: "Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi’. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän vertainen, on: ‘Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi’. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat."

Rakasta Herraa sinun Jumalaasi. Jumalan lain suurin käsky Herran Jeesuksen mukaan on: "Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi". On hyvä pysähtyä tutkimaan heprealaista laki sanaa ennen kuin menemme eteenpäin. Meidän Raamatussa (VT) oleva laki sana on Torah, joka tarkoittaa ensisijaisesti opetusta ja neuvoa ja sen vähäisin merkitys on laki. Torah sana tulee sanasta jarah. Jarah sana tarkoittaa ampua nuolella, osoittaa ja opettaa. Juutalaisuudessa on myös jarah sanalle käsite osua maaliin. Torah sanan syvällisin merkitys on opettaa ja neuvoa, jonka tarkoitus on, että osumme maaliin, emmekä ammu ohi. Tämä tarkoittaa tietysti Jumalan sanan mukaan vaeltamista ja synnin hylkäämistä. Uudessa Liitossa emme elä käskyjä täyttäen, vaan kasvamme ja opimme Jumalan armosta Pyhän Hengen voimassa elämään Jumalan sanan mukaisesti.

Jumalan käsky on sellainen, joka sanoo sen mitä tulisi tehdä ja myös sen mitä ei saa tehdä. Käsky sanan ihminen liittää hyvin usein negatiiviseksi, joka käskee ehdottomasti jotakin ja on vain kylmä ja vaativa käsky. Mutta Raamatun opettama Jumalan käsky on opettavainen ja neuvoa antava, joka auttaa ihmistä eteenpäin ja antaa elämälle ja asioille suurenmoisia ja tärkeitä merkityksiä, joista suurin merkitys on rakastaa Jumalaa. Jumala myös sanassaan neuvoo ja auttaa miten voimme Häntä rakastaa. Tämä ohje ja neuvo on kaikkein parasta ihmiselle, vaikka hän ei edes uskoisi sitä. Kun rakastamme Jumalaa niin opimme elämään tässä maailmassa kaikenlaisissa tilanteissa siten kun on oikein ja hyvä elää sekä myös siten kuin on Jumalan tahto.

Jeesus siis sanoi suurimman Jumalan lain (opetuksen) käskyn olevan: "rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi", Mark 12:30. Jumalan sanan tärkein opetus Jumalan lapselle on Herran Jumalan rakastaminen kaikella sydämellä, voimalla, sielulla ja mielellä. Sydän, voima, sielu ja mieli kuvaa koko ihmistä, niin sisäistä kuin ulkonaista, niin ajatuksia kuin tekoja. Oikeastaan koko uskon elämän tulisi alkaa tästä ja jatkaa kasvuaan kohti yhä syvällisempään Jumalan tuntemiseen saakka. Mitä tarkoittaa Jumalan rakastaminen ja miten se tapahtuu käytännössä?

Jumalan rakastaminen. Raamattu sanoo, että me rakastamme Jumalaa, koska Hän on ensin rakastanut meitä! Ensimmäinen asia on ymmärtää Jumalan rakastavan meitä. Mikä olisi sen suurempaa rakkautta kuin Herran Jeesuksen sovitusuhri meidän syntiemme tähden. Pyhä, puhdas ja viaton Herra Jeesus kuoli syntisten tähden ja hankki kuolemallaan verensä kautta meille iankaikkisen elämän. Meidän on myös syytä muistaa, että Jumala on lahjoittanut meille elämän, joka henkäyksellään teki kohdussa olevan lapsen eläväksi. Edellä lueteltujen asioiden ymmärtäminen johdattaa meidät kasvuun Jumalan rakastamisessa. Seuraava vaihe toteutuu Jesajan opetuksen mukaisesti: Katso, Herra, Herra tulee voimallisena, hänen käsivartensa vallitsee. Katso, hänen palkkansa on hänen mukanansa, hänen työnsä ansio käy hänen edellänsä. Niinkuin paimen hän kaitsee laumaansa, kokoaa karitsat käsivarrellensa ja kantaa niitä sylissään, johdattelee imettäviä lampaita, Jes 40:10,11.

Herran käsivarsi, joka vallitsee (hebr. mashal - hallita) on Herra Jeesus, jonka työn (sovitustyö) ansio on Isän Jumalan edessä. Luota Herran Jeesuksen ansioon, älä omaasi! Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala on sinut pelastanut ja ensin sinua rakastanut, ja jos et tätä ymmärrä, et voi rakastaa Jumalaa. Kun sen ymmärrät, niin sen jälkeen opit rakastamaan Jumalaan.

Herra Jeesus on sinut pelastanut, etkä sinä voi pelastaa itse itseäsi. Pelastuksesi ansio on Herralla Jeesuksella, joka vuodatti verensä ja kuoli sinun puolestasi Golgatan keskimmäisellä ristillä. Herran Jeesuksen ylösnousemus on todiste ja todistus siitä, että Jumala on sinut pelastanut ja että Hän rakastaa sinua. Hyväksy tämä ja anna Jumalan rakastaa sinua. Jos hyväksyt tämän, niin opit rakastamaan Jumalaa.

Miten rakastan Jumalaa? Jesaja kuvaa Jumalan Paimenena, joka kokoaa karitsat käsivarrelleen ja kantaa niitä sylissänsä ja imettäviä lampaita Hän johdattelee. Parhaiten rakastat Jumalaa siten, että annat Hänen ottaa sinut syliinsä ja hoitaa sinua. Sylihoidossa oleminen tarkoittaa sitä, että annat Hänen rakastaa sinua ja kantaa sinua sylissään. Sylihoito on käytännössä myös sitä, että suostut uskomaan ja toimimaan siten kuin on Jumalan tahto, näin et kulje omin voimin, vaan olet Isän sylissä, josta käsin Hänen läsnäolossaan käytännön tasolla toimit niin kuin on Jumalan tahto, eli elät totuuden mukaisesti. Tämän kaiken teet sen ymmärryksen ja voimavaikutuksen mukaisesti mikä on kasvuvaiheesi tila uskon elämässä. Karitsan oleminen Paimenen sylissä kuvaa juuri sitä ettet kulje omin voimin, vaan Hänen voiman vaikuttamana. Ja kun olet kasvanut ja oppinut enemmän, pääset sylihoidosta kävelemään omin jaloin niin kuin lampaat Paimenen laumassa. Ja kun olet kypsynyt niin Jesajan kuvauksen tavoin sinäkin saat kulkea omin jaloin, mutta et omassa voimassasi, vaan Herran voimassa Hänen johdattelemanaan eteenpäin.

Uuden karitsan synnyttyä laumaan paimen otti karitsan syliinsä ja piti karitsaa paljon sylissään. Paimen myös kantoi karitsaa sylissään johdatellessaan laumaa eteenpäin. Tämän kaiken paimen teki siksi, että karitsa oppisi tuntemaan laumansa paimenen, oppisi erottamaan paimenen äänen ja hajun perusteella. Karitsan myös tuli oppia luottamaan paimeneen, että paimen johdattaa läpi louhikkoisten kivien sekä kuuman erämaan vesilähteille sekä viheriäisille niityille. Tämä kaikki siksi, että kerran karitsan varttuessa hän luottavaisesti seuraisi paimenta muun lauman mukana, eikä poukkoilisi pelokkaana sinne tänne. Samoin on sinun laitasi uskovana. Sinunkin tulee oppia näkemään kuinka Jumala sinua rakastaa ja oppia luottamaan Häneen. Lammaspaimenen tehtäviin kuului pitää mukanaan öljysarvea. Kun ja jos lampaita alkoi uuvuttamaan kovassa helteessä, paimenen tuli kaataa öljyä lampaiden päähän, joka viilensi heidän oloaan. Samoin usein terävät kivet ja piikkiset oksat repivät haavoja lampaisiin, kun paimen huomasi lampaiden haavat hän kaatoi öljyä haavoihin, jolloin haavat nopeammin paranivat ja myös suojasivat haavoittunutta kohtaa. Jumala on tällainen Paimen, joka Pyhässä Hengessä virvoittaa pientä lastaan sekä Pyhässä Hengessä hoitaa meidän haavamme (synnin haavat) kuntoon. Jumalan armo ja rakkaus on ihmeellinen se virvoittaa ja hoitaa ihmissydäntä ja saa sydämemme iloitsemaan sekä ylistämään kiitosta ja kunniaa Jumalalle.

Uskonelämän ydin on siinä, että ymmärrät kuinka Jumala sinua rakastaa ja sen jälkeen sinä voit Häntä rakastaa. Jeesus sanoi: "Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle." Joh 14:21. Se joka elää Jumalan sanan totuuden opetuksen mukaisesti on sellainen uskova, joka rakastaa Jumalaa. Jos pidät kiinni uskonnollisista perinnäissäännöistä, et rakasta Jumalaa, vaan niitä jotka ovat ne perinnäissäännöt laatineet, eli rakastat silloin ihmistä enemmän kuin Jumalaa ja kunnioitat ihmistä enemmän kuin Jumalaa.

Kun Jumalan armosta elämäsi ojentautuu Jumalan tahdon mukaisesti, eli Hänen sanansa totuuden mukaisesti, niin silloin olet prosessissa, jonka kautta opit tuntemaan ja rakastamaan Jumalaa. Tämä prosessi johdattaa sinut tasapainoiseen ja terveeseen uskonelämään, jossa saat kokea syvällistä yhteyttä Jumalan kanssa._________________
Sisarille ja veljille, jotka ovat Isässä Jumalassa rakastetut ja Jeesuksessa Kristuksessa pelastetut, lisääntyköön teille laupeus, rauha, armo, totuus ja rakkaus Pyhässä Hengessä!
Poissa
 Profiili  
 
 Viestin otsikko: Re: Rakkauden kaksoiskäsky
ViestiLähetetty: 24. Marras 2010 09:13 
Avatar

Liittynyt: 09. Marras 2010 11:30
Viestit: 3430
Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Et voi rakastaa lähimmäistäsi oikealla tavalla ennen kuin rakastat Jumalaa. Jeesus sanoi että suurin käsky laissa on rakastaa Jumalaa kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi. Sitten Jeesus sanoi, että toinen tämän vertainen on: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi’. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat. Et voi rakastaa lähimmäistäsi oikealla tavalla ennen kuin rakastat Jumalaa. Jeesus antoi tässä myös oikean järjestyksen rakkaudelle, rakasta ensin Jumalaa, jonka jälkeen kykenet rakastamaan lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Eli et voi ensin rakastaa lähimmäistäsi ja sen jälkeen Jumalaa, etkä voi ensin rakastaa itseäsi ja sen jälkeen Jumalaa.

Jeesus sanoi, että laki ja profeetat riippuvat kiinni näissä kahdessa käskyssä (rakasta Jumalaa ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi). Tämä on varsin mielenkiintoista, sillä kun luet lain (Kymmenen käskyn) järjestyksen huomaat, että neljä ensimmäistä käskyä käsittelevät ihmisen suhdetta Jumalaan ja loput käskyt ihmisen suhdetta lähimmäiseen. Näin nuo kaksi käskyä pitävät sisällään kaikki kymmenen käskyä. Jeesus myös sanoi profeettojen todistaneen samaa, eli myös profeetat julistivat Israelin kansaa rakastamaan Jumalaansa ja sen jälkeen lähimmäistään. Mutta järjestyksen tulee olla oikea, eli ensin Jumalan rakastaminen, jonka jälkeen tulee rakkaus lähimmäisiin.

Kymmenen käskyn järjestys on seuraavanlainen koskien lähimmäisen rakastamista. Ensiksi tulee isän ja äidin kunnioittaminen. Tämä on ylevä käsky kunnioittaa ja rakastaa isää ja äitiä, jonka rakkauden hedelmänä olet saanut syntyä maan päälle. Sen jälkeen Jumala käskee; älä tapa lähimmäistäsi, älä tee huorin lähimmäisesi kanssa, älä varasta lähimmäiseltäsi, älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi, älä himoitse mitään mikä on lähimmäisesi omaa. Edellä olevia voit noudattaa vain siten, että ensin rakastat Jumalaa. Jumala antoi meille Pyhän Henkensä, joka vaikuttaa uskovassa moninaisella tavalla ja yksi niistä on se, että Jumalan vuodattaa rakkautensa meihin Pyhän Hengen kautta, jonka voimasta opimme rakastamaan ensin Jumalaa ja sen jälkeen lähimmäistämme.

Uuden liiton uskova ei ole lain alla, vaan hänet on vapautettu uuden luomuksen kautta Pyhässä Hengessä elämään ja kasvamaan Jumalan sanan opetuksien mukaan. Uusi Liitto ei siis johdata uskovaa hylkäämään Raamatun totuutta, eikä Hänen sanansa opetusta. Uusi Liito ei myöskään anna uskovalle lupaa Jumalan sanan opetuksen hylkäämiseen ja synnissä elämiseen. Uusi Liitto ei esimerkiksi johdata uskovaa elämään vastoin kymmentä käskyä, vaan kasvattaa meitä elämään sen mukaisesti. Emme siis ole lain alla, emmekä tee lain tekoja Uudessa Liitossa, vaan Jumalan armosta uskon tekoja ja myös silloin kun Pyhässä Hengessä ojentaudumme kymmenen käskyn mukaisesti teemme Jumalan armosta uskon tekoja, emme lain tekoja.

Pyhä Henki sinussa. Uskon elämä ei ole soololaji, vaan tiimityötä, jossa Herra ja sinä Pyhän Hengen osallisuuden kautta toimitte yhdessä. Molemmilla on oma osuutensa tässä tiimityössä. Ensimmäinen asia on ymmärtää, että Jumala rakastaa minua, eli uskoa ja hyväksyä se että Hän rakastaa minua. Olemme saaneet Pyhän Hengen lahjaksi, jonka kautta voimme ymmärtää kuinka Jumala meitä rakastaa. Kun todella rakastamme Jumalaa ja kasvamme tässä rakkaudessa, niin opimme tekemään asioita Hänen kanssaan, niin että Hän saa vaikuttaa sen mitä me teemme.

Gal 5:6 Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko.


1Tim 1:5 Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omastatunnosta ja vilpittömästä uskosta.

Kaiken tulisi tapahtua rakkauden kautta vaikuttavan uskon kautta. Olemme saaneet pysyvän lahjan sydämeemme, joka on Pyhän Hengen lahjan. Tämä lahja johdattelee meidät pysyvän muutoksen tielle. Pysyvään muutokseen kuuluu lihalle kuoleminen Pyhän Hengen voimavaikutuksen kautta, eli Henki kuolettaa lihan tekoja, jolloin olemme pysyvän muutoksen tiellä, joka on kasvavaa lajia loppuun saakka. Emme saavuta täydellisyyttä tässä ajassa, vaan kasvamme sitä kohden. Tämän ymmärtäminen ei tarkoita sitä, että hyväksymme synnin harjoittamista elämässämme. Tämän asian ymmärtäminen tarkoittaa, että saisimme intoa ja halua muuttumisen kasvuun sekä näemme sen, että yhä on tarvetta muutoksen kasvulle sekä alati tulee hylätä ja vastustaa syntiä, sillä kasvu on kesken ja saamme kasvaa kaiken aikaa tässä ajassa.

Pysyvä muutos ei siis tarkoita valmiiksi tulemista vaelluksessa, vaan muuttumisen kasvua kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta. Pysyvää muutosta ja sen kasvuprosessia ei tapahdu ilman lihan kuolemaa. Henki hallitsee kuollutta lihaa sekä elossa oleva liha hallitsee meidän sydäntämme. Siksi lihamme tulisi kuolla.

Pyhän Hengen osallisuuden tiimityöhön kuuluu se, että me opetuslapsina tutkimme sanaa, rukoilemme ja teemme ja toimimme sen mukaan kuin Hän vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä, sillä me emme voi itseämme muuttaa ja tehdä mitään ilman Häntä. Sanan lukeminen tai rukoileminen voi joskus tuntua tympeältä, silloin on hyvä rukoilla ja pyytää apua ja innoitusta Häneltä ja Hän auttaa meitä. Jos Hän ei auta meitä, niin syy ei ole Hänessä, vaan meissä että emme osaa ottaa apua vastaan tai emme ole kasvaneet vielä siihen mitä pyydämme.

Heb 2:
1 ¶ Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa,
2 silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.
3 Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne.
4 ¶ Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa, taistellessanne syntiä vastaan,

Emme edes uskovina aina ymmärrä kuinka synti ovelasti vaanii ja koittaa painaa meitä alas, eli tuhota meitä. Paavali kirjoitti uskoville, että synti kietoo helposti meidät, jos emme pidä mieltämme ja katsettamme Jeesuksessa Kristuksessa. Jos Häntä ja Hänen mahdollisuuksiaan ajattelemme elämässämme, niin ei meidän tarvitse elää toivottomuudessa ja synnin vallassa.

Muuttumiseen kuuluu myös taistelu syntiä vastaan (huom! ei taistelu ihmisiä vastaan, vaan syntiä ja henkivaltoja vastaan). Jos emme ymmärrä olevamme taistelukentällä, jossa synti pyrkii joka päivä eksyttämään meidät, niin me lankeamme ilman taistelua lihan himoille ja synnille.

Pysyvä muutos tuo taistelua meidän elämäämme, emme taistele Pyhässä Hengessä pelastuksemme puolesta, vaan pyhityksen tähden, että synti ei pääse hallitsemaan meidän sydämiämme. Pyhä Henki auttaa tässäkin taistelussa ja auttaa meitä vastustamaan syntiä. Kun synti kiusaa ja koittaa viekoitella minua, en ala itsessäni (omassa voimassa) sitä vastustamaan, vaan pyydän rukouksessa Jumalalta apua ja Hän auttaa Pyhässä Hengessä, että saan taistella syntiä vastaan Hänen vaikutuksestaan käsin:

Efes 3:20 Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa,

Kol 1:29 Sitä varten minä vaivaa näenkin, taistellen hänen vaikutuksensa mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa.

Jos emme ymmärrä omaa osuuttamme ja Hänen osuuttansa, emme kykene toimimaan ja elämään uskossa siten kuin on Jumalan tahto.

Otan itsestäni esimerkin. Katkeroiduin ihan alussa uskonelämässäni eräälle uskovalle. Tunsin häntä kohtaan vihaa ja katkeruutta. Jumala sanoi minulle Pyhässä Hengessä kolme kertaa, että anna anteeksi. Ymmärsin mitä minun tuli tehdä, mutta ei minulla ollut voimaa ja olin loukkaantunut ja katkera. Sanoin Herralle; tiedän että minun tulisi antaa anteeksi, mutta minulla ei ole voimaa ja kykyä siihen ja vaikka halua onkin niin en pysty! Tämä jälkeen sydämelleni laskettiin sanat: Jumala vaikuttaa tahtomista ja tekemistä. Pyysin Jumalaa vaikuttamaan minussa tahtomista ja tekemistä ja auttamaan minua, että voisin antaa anteeksi. Kolme päivää prosessoin tätä sydämessäni rukouksessa ja sain Jumalan armosta anteeksiannon sydämelleni ja pyysin anteeksi ja annoin anteeksi. Minun osuuteni oli se että pyysin Jumalaa auttamaan ja kun Hän auttoi ja antoi voimaa, niin tein sen mikä oli Jumalan tahto. En saa ansiota osuudestani, koska Jumala oli sen takana ja Hänen ansiostaan tein sen minkä tein, en oman voiman tai ansioni kautta.

Itsensä rakastaminen. Mitä Jeesus tarkoitti itsensä rakastamisella, koska toisaalla Hän on sanonut näin: "Jos joku tulee minun tyköni eikä vihaa isäänsä ja äitiänsä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljiään ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni", Luuk 14:26; "Ja hän kutsui tykönsä kansan ynnä opetuslapsensa ja sanoi heille: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua," Mark 8:34.

Luuk 14:26 on kielikuvaa seuraavasta Raamatun kohdasta: "Joka rakastaa isäänsä taikka äitiänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias; ja joka rakastaa poikaansa taikka tytärtänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias; ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias", Matt 10:37,38. Jeesus ei siis käskenyt vihaamaan isäänsä ja äitiänsä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljiään ja sisariaan ja omaa elämäämme. Sillä se olisi ristiriidassa esim. kymmenen käskyn kohdalla. Jeesus tarkoitti ettei saa rakastaa muita enemmän kuin Jumalaa, koska vain Jumalan rakastamisen kautta opimme rakastamaan muita oikealla tavalla.

Itsensä rakastamisella Jeesus ei tarkoittanut syntisen vanhan Aatamin luonnon rakastamista, vaan sitä, että rakastamme itseämme Jumalan luomana ihmisenä, jota Jumala rakastaa. Samoin saamme rakastaa meissä olevaa uutta luomusta ja elämää, jonka Jumala on meille lahjoittanut, mutta emme saa rakastaa syntiä ja vanhan Aatamin tekoja. Vanhan Aatamin syntinen luonto aiheuttaa meille kaikki ongelmat ja pahat asiat sekä vanha Aatami rakastaa syntiä. Vanhan Aatamin synnin rakastaminen on asia, joka uskovan tulee hylätä. Meidän tulee ymmärtää kuinka vanhan Aatamin tukeminen tuo elämäämme syntiä ja kaikenlaisia ahdistuksia ja ongelmia. Raamatullinen itsensä rakastaminen ei rakasta vanhan Aatamin syntistä luontoa, vaan meitä Jumalan luomuksina sekä uutena luomuksena. Itsensä kieltäminen tarkoittaa suostumista vanhan Aatamin kuolemalle sekä Jumalan luoman ihmisen (ei syntisen luonnon) ja uuden luomuksen hyväksymistä.

Tämän päivän muoti-ilmiö on uskovienkin keskuudessa itsensä rakastaminen, mutta sen väärin opettaminen vain lisää uskovien ongelmia. Tänä päivänä useammin ja useammin kuulen opetuksen, joka opettaa uskovia ensin hyväksymään ja rakastamaan itseään. Mutta tämä on väärä opetus, sillä jos ihminen etsii ensimmäiseksi itsensä hyväksymistä ja rakastamista, niin luonnollisesti hän hyväksyy myös vanhan Aatamin kujeet synteineen ja myös ne uskonnolliset perinnäissäännöt. Uskovan ensimmäinen rakkauden kohde on aina Jumala ja tämä rakkauden kokeneena uskovat osaavat myös rakastaa ja hyväksyä itsensä oikealla tavalla, jossa vanha Aatami ei saa yhtään tukea ja kannatusta. Itsensä hyväksyminen uskovan elämässä tulisi olla aina sen mittarin mukaista, että elämämme on ojentuneena Jumalan sanan totuuden mukaan, muulla tavoin itsensä hyväksyminen on petos, jonka antaa vanhalla Aatamille ohjakset, joiden kautta elämässämme vaikuttaa minä, minä, minä ja aina vain minä. Raamattu kuitenkin opettaa meille: ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni, Gal 2:20.

Uskovaisena meidän tulisi elää niin että minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja kun näin tapahtuu meidän elämässämme, niin silloin saamme elää Jumalan Pojan uskossa, eli samalla tavalla kuin Jeesus uskoi Isäänsä. Meidän tulee muistaa eräs tärkeä asia, joka on se ettemme tule täydellisiksi tässä ajassa, vaan saamme Jumalan armosta Pyhässä Hengessä kasvaa sitä kohti. Tämä ei tarkoita sitä, että lihamme saisi luvan hyväksyä synnin, vaan päinvastoin että yhä innokkaammin pyrkisimme Jumalan armosta kilvoittelun kautta kasvamaan kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta. Suomenkielen sana pyhä on hepreaksi qodesh, joka tarkoittaa pyhää, pyhittää ja erottaa. Jumalan rakkaus Pyhässä Hengessä erottaa meidät maailman hengestä ja kasvattaa meitä Hengen pyhittämisen kautta rakastamaan Jumalaa ja myös lähimmäisiämme niin kuin itseämme. Siunattua rakkauden kasvua sinulle rakas Jeesuksen opetuslapsi!_________________
Sisarille ja veljille, jotka ovat Isässä Jumalassa rakastetut ja Jeesuksessa Kristuksessa pelastetut, lisääntyköön teille laupeus, rauha, armo, totuus ja rakkaus Pyhässä Hengessä!
Poissa
 Profiili  
 
 Viestin otsikko: Re: Rakkauden kaksoiskäsky
ViestiLähetetty: 02. Helmi 2018 23:02 

Liittynyt: 31. Tammi 2018 00:34
Viestit: 269
Kiitos sinulle viisaista Raamatun opetuksen mukaisesta sanoista!
Olen huomannut, että ihmiset rakastavat Jumalaa, mutta usein huomaamattaan unohtavat silti lähimmäisensä. Miten voi rakastaa Jumalaa, mutta ei samalla lähimmäistään? Meillähän on rakkauden kaksoiskäsky.
Kerron yhden esimerkin mitä minulle on tapahtunut, vuoden uskossa oloni aikana. Vaimoni ei ole uskossa, mutta hän on silti lämmin ja ystävällinen persoona. Hän sanoi minulle: En tarvitse sinun todisteluasi Jeesuksesta tai joitakin raamatunlauseita. Näytä minulle että rakastat minua ja muita ihmisiä, niin sitten vasta voisin uskoa Jumalaan ja sinun Jumalaasi! Näytä rakkautesi, että voisin uskoa sinua! Haluan tekoja, en sanoja!
Mulle tuli melkein itku. Hän on oikeassa. Ilman rakkautta kukaan ei voi uskoa sanomaani. Tuntuu välillä, että Herra puhuu jopa uskomattoman suulla...


Poissa
 Profiili  
 
Näytä viestit ajalta:  Järjestä  
 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ] 

Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia


Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa


Et voi kirjoittaa uusia viestejä
Et voi vastata viestiketjuihin
Et voi muokata omia viestejäsi
Et voi poistaa omia viestejäsi

Etsi tätä:
Hyppää: