emalista.fi

Logos & Rhema

Yleistä keskustelua, aihe on vapaa

Logos & Rhema

ViestiKirjoittaja vaisuliini » 02. Maalis 2023 18:01

Laitan pikaisesti tänne Raamatun kohdat missä on nämä sanat.Logos [λογος]= Raamatun kokonaisvaltainen ilmoitus, "kirjoitettua sanaa ja tekstiä"

Rhema [ρημα]= Pyhän Hengen henkeyttämää ja elävöittävää sanomaa, Jumalan sanoma, joka luo todellisen uskon. Siitä sanotaan Jumalan aikaansaamaksi uskoksi. Ne molemmat sanat tulee kreikankielestä.Isolla alkukirjaimella S

Joh. 1:1 Alussa oli Sana [Logos]. Sana [Logos] oli Jumalan luona, ja Sana [Logos] oli Jumala.
2 Hän oli alussa Jumalan luona.
14 Sana [Logos] tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me katselimme hänen kirkkauttaan, sellaista kirkkautta kuin ainutsyntyisellä Pojalla on Isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

5Moos. 8:3 Hän nöyryytti sinua ja antoi sinun nähdä nälkää. Hän antoi sinulle syötäväksi mannaa, jota et tuntenut eivätkä isäsikään tunteneet. Näin hän teki sinulle tiettäväksi, ettei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan hän elää jokaisesta sanasta [Rhema], joka lähtee Herran suusta.

Matt. 4:4 Mutta Jeesus vastasi: ”On kirjoitettu: ’Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta [Rhema], joka lähtee Jumalan suusta.’”

Apt. 20:32 Ja nyt minä uskon teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan [Logos] haltuun, hänen, joka on voimallinen rakentamaan teitä ja antamaan teille perintöosan pyhitettyjen joukossa.

Joh. 12:48 Joka halveksii minua eikä ota vastaan minun sanojani [Rhema], hänellä on tuomitsijansa: se sana [Logos], jonka minä olen puhunut, tuomitsee hänet viimeisenä päivänä.

Joh. 8:37 Minä tiedän, että te olette Abrahamin siementä. Mutta te haluatte tappaa minut, koska minun sanani [Logos] ei saa teissä sijaa.

Matt. 7:24 ”Sen tähden jokainen, joka kuulee nämä minun sanani [Logos] ja tekee niiden mukaan, on verrattavissa järkevään mieheen, joka rakensi talonsa kalliolle.

Matt. 7:26 Mutta jokainen, joka kuulee nämä minun sanani [Logos] eikä tee niiden mukaan, on verrattavissa tyhmään mieheen, joka rakensi talonsa hiekalle.

Matt. 24:35 Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani [Logos] eivät koskaan katoa.

Joh. 14:23 Jeesus vastasi hänelle: ”Jos joku rakastaa minua, hän pitää minun sanani [Logos]. Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme hänen luokseen asumaan.

1Joh. 2:5 Mutta joka noudattaa hänen sanaansa [Logos], hänessä Jumalan rakkaus on todella tullut täydelliseksi. Tästä me tiedämme olevamme hänessä.

Joh. 8:31 Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: "Jos te pysytte minun sanassani [Logos], niin te totisesti olette minun opetuslapsiani;

Room. 10:17 Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan [Rhema] kautta.
Hoos.6:3 Niin me otamme siitä vaarin, ja sitä pyytelemme, että me Herran tuntisimme; sillä hän koittaa niinkuin kaunis aamurusko, ja hän tulee meille niinkuin sade, niinkuin ehtoosade aikanansa maan päälle. Biblia.
Avatar
vaisuliini
 
Viestit: 7738
Liittynyt: 09. Marras 2010 20:54

Re: Logos & Rhema

ViestiKirjoittaja vaisuliini » 03. Maalis 2023 09:28

*
Olen joskus miettinyt ihmetellen että kreikankielellä on rikas sanavarasto kuin suomenkielellä. Jos luetaan Raamattua ja siinä puhutaan Sanasta. Suomenkielelle se on yksi ja sama asia mutta kreikankielen mukaan Raamatussa puhutaan kahdesta eri asiasta kuten Logos ja Rhema.

Esim. Jeesus on lihaan tullut Sana, kreikankielen mukaan se on Logos. Se tarkoittaa Raamatun kokonaisvaltainen ilmoitus eli "kirjoitettu"...

Rhema tarkoittaa; Pyhän Hengen henkäyttämä ja elävöittävä sanoma. Esim. Jumalan Sana ei koskaan palaja tyhjänä Jumalan tykö (Jes. 55:11).

Jes. 55:11 niin on myös minun sanani [Rhema], joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin.

Ongelma on että vanha testamentti on heprealla käännetty. Heprean sana דבר (dabar), se on sitten käännetty Rhema. Se löytyy Jes. 55:11 kohdasta.

Ajatteles, Jes. 2:3 kohdasta löytyy sana Rhema. Jos hylätään Rhema -Sanan ja vaihtaa siitä Sanasta johonkin oppirakennelmaan esimerkiksi sakramenttioppiin (en tarkoita ehtoollista enkä vesikastetta vaan sitä sakramenttia erikseen). Silloin on luopunut Jumalan Sanasta. Se on vakava paikka.

Jes. 2:3 Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana [Rhema]".

On tärkeintä pysyä kiinni Hänen Sanassa Jeesuksen tulemukseen asti, pelastuu. Sanotaan; "halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen" (1Piet. 2:2). Se tarkoittaa että Logos - ja Rhema -sanan kautta kasvaa pelastukseen.

Se on ainoa tie pelastukseen. Muun ulkopuolisen oppirakennelman kautta ei voi kasvaa pelastukseen. Niin, on tärkeintä asettaa uskoaan yksin Sanaan ja rakentaa siinä perustuksilla. Jumala on antanut meille Raamatun tien ja elämän ohjeeksi syystä että siinä on nämä sanat Logos ja Rhema. Raamattu riittää. Ei tartte toista "kirjaa" esim. oppirakennelmaa.

Sama pätee perinteisiin jos vaihdetaan Sanasta johonkin perinteeseen esim. pitkäperjantai, silloin se ei voi todistaa Kristuksesta. Elävä ja pysyvä Sana 'Logos' todistaa aina Kristuksesta. Se sana 'Logos' löytyy 1Piet. 1:23 kohdasta. Myös Jeesus, lihaan tullut Sana on Logos. Jeesus sanoi; "...pysykää Minussa [Logos] ja Minun Sanani [Rhema] pysyvät teissä....(Joh. 15:7). Se tarkoittaa että Hän on Logos.

1Piet. 1:23 te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan [Logos] kautta.

Joh. 15:7 Jos te pysytte minussa ja minun sanani [Rhema] pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen.
Hoos.6:3 Niin me otamme siitä vaarin, ja sitä pyytelemme, että me Herran tuntisimme; sillä hän koittaa niinkuin kaunis aamurusko, ja hän tulee meille niinkuin sade, niinkuin ehtoosade aikanansa maan päälle. Biblia.
Avatar
vaisuliini
 
Viestit: 7738
Liittynyt: 09. Marras 2010 20:54

Re: Logos & Rhema

ViestiKirjoittaja vaisuliini » 05. Maalis 2023 21:13

*
On mielenkiintoista nämä "löydöt" joissa Logos ja Rhema mainitaan. Laitan kans tänne Raamatun kohdat.


Miksi Jeesus tuomitsi fariseukset ja kirjanoppineet sen takia että he tekivät Jumalan Sanan tyhjäksi perinnäissäännön tähden? Vastaus on tässä.

Mark. 7:13 Te teette Jumalan sanan [Logos] tyhjäksi perinnäissäännöllänne, jonka olette säätäneet. Ja paljon muuta samankaltaista te teette."Halveksiminen ja ylenkatsominen tulee siitä ettei pidä Jumalan Sanoja "auktoriteettisina" tai Sanan arvovaltaa ja auktoriteettisuutta ei uskota. Vastaus on tässä.

Joh. 12:48 Joka halveksii minua eikä ota vastaan minun sanojani [Rhema], hänellä on tuomitsijansa: se sana [Logos], jonka minä olen puhunut, tuomitsee hänet viimeisenä päivänä. Raamattu kansalleMielenkiintoista huomata että Logos ja Rhema mainitaan vanhassa testamentissa myös.

4Moos. 11:23 Mutta Herra sanoi Moosekselle: "Onko Herran käsi lyhyt? Nyt saat nähdä, toteutuuko sinulle minun sanani [Logos] vai eikö."KIVITAULUT: Mooses suuttuessaan heitti ensimmäiset kivitaulut joissa oli Logos. Tiedäthän että Kristus on lihaan tullut Sana [Logos], tässä vastaus näkyy ja sekin on kans mielenkiintoista.

5Moos. 9:10 Ja Herra antoi minulle ne kaksi kivitaulua, joihin oli kirjoitettu Jumalan sormella, ja niissä oli kaikki ne sanat [Logos], jotka Herra oli puhunut teille vuorelta, tulen keskeltä, silloin kun seurakunta oli koolla.Mooses teki uudet kivitaulut ja vei ne Jumalalle.

5Moos. 10:2 Minä kirjoitan niihin tauluihin ne sanat [Rhema], jotka olivat entisissä tauluissa, niissä, jotka sinä murskasit; pane ne arkkiin.'

5Moos. 10:4 Ja hän kirjoitti tauluihin saman, minkä edellisellä kerralla, ne kymmenen sanaa [Logos], jotka Herra oli puhunut teille vuorelta, tulen keskeltä, seurakunnan kokouspäivänä. Ja Herra antoi ne minulle.Siirrytään uuteen testamenttiin. Mielenkiintoista on se miksi on tärkeä ruokkia itseään Jumalan Sanoilla ajatuksen kanssa, silloin Kristuksen sanat saa tilaa itsessään ja puhdistaa.

Kol. 3:16 Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana [Logos]; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne.

Joh. 15:3 Te olette jo puhtaat sen sanan [Logos] tähden, jonka minä olen teille puhunut.Mielenkiintoista että Jumalan Sana [Logos] synnyttää elävää uskoa. Logos sattuu olemaan Kristus lihaan tulleena Sanana.

Jaak. 1:18 Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla [Logos], ollaksemme hänen luotujensa esikoiset.

1Piet. 1:23 te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan [Logos] kautta.

Luuk. 8:11 Vertaus on tämä: siemen on Jumalan sana [Logos].Tämä selittää että Jumalan Sanoilla evankeliumi on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle joka uskoo.

Room. 1:16 Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle.
1:17 Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niinkuin kirjoitettu on: "Vanhurskas on elävä uskosta".


Se liittyy Jumalan pelastussuunnitelmaan ja se on yllättäen täysin yhteensopiva että Jeesus on meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi jottei mikään liha voi kerskata Jumalan edessä. Kerskauksenaan olkoon yksin Kristus.

1Kor. 1:29 ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä.
30 Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi,
1:31 että kävisi, niinkuin kirjoitettu on: "Joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra".

On mielenkiintoista huomata että "Sinun Sana on jalkojeni lamppu ja valkeus minun tielläni". Lihaan tulleena Sanana Kristus on "tie" (Joh. 14:6).

Ps. 119:105 Sinun sanasi [Logos] on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni.On mielenkiintoista kuinka Jeesus ja Sana yhdistää toisiinsa kiistattomasti. Se osoittaa että on tärkeintä pysyä loppuun asti Jumalan Sanoissa, niin pelastuu. Joh. 6:63 kohdassa luetaan; "Jeesus puhuu nämä Sanat jotka ovat henki ja elämä".

Joh. 6:63 Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä. Ne sanat [Rhema], jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä.
Hoos.6:3 Niin me otamme siitä vaarin, ja sitä pyytelemme, että me Herran tuntisimme; sillä hän koittaa niinkuin kaunis aamurusko, ja hän tulee meille niinkuin sade, niinkuin ehtoosade aikanansa maan päälle. Biblia.
Avatar
vaisuliini
 
Viestit: 7738
Liittynyt: 09. Marras 2010 20:54

Re: Logos & Rhema

ViestiKirjoittaja vaisuliini » 06. Maalis 2023 18:23

*
On mielenkiintoista huomata miten Raamatussa Logos ja Kristus yhdistää toisiinsa täydellisesti. Täydellisesti toisiinsa yhdistävät Logos ja Kristus poistaa kaikki ristiriidat ja tuovat puhdasta ja väärentämätöntä Jumalan Sanaa joka on itse lihaan tullut Kristus.

Sitten sydämelleni laski ajatus kirjoittaa sitä. Ehtoollinen ja vesikaste on ehdottoman tärkeintä meille Jumalan omille ja ne pohjautuu suoraan Raamattuun. Mutta vesikaste ei ole pelastuskysymys. Uskon seuraukseksi seuraava uskonaskel on ottaa vastaan kasteen koska uskoo ja seuraa Kristusta.

Kristuksen antamansa ehtoollinen on vanhin, juuri siitä hetkestä alkaen missä Jeesus ja opetuslapset oli koolla yhdessä, siunaten ja murtaen leipää ja maljaa, Pyhän Hengen tehtävä on aina kirkastaa Kristusta ja Hänen antamansa ehtoollista. Pyhä Henki kirkastaa Kristusta, jonka kautta armo ja totuus on tullut.

Joh. 1:17 (b) Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta.

Uskontie on Jumalan armon mukainen kasvattava ja kuljettava tie eli armon tie, johon ehtoollinen ja vesikaste kuuluu. Se on Jumalan Sanoilla viitoittama tie. Jumalan armo yksin kasvattaa ja kuljettaa meitä aina Kristuksen armonsa ja totuutensa mukaan, silloin se ei ole ristiriitaista Kristuksen tähden.

Koska meidän uskon keskipisteenä on Kristus jonka kautta armo ja totuus on tullut. Jumalan Sana on tulessa koeteltu ja puhdas, silloin se todistaa Kristuksesta. Meillä on aina mahdollisuus ammentaa suoraan puhtaasta ja elävästä pelastuksen vesilähteestä.

Jes. 12:3 Te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteistä.

Se on pelastuksen elävä vesilähde. Se kertoo suoraan (ilman epäsuoruutta) Kristuksesta joka on ainoa maailman Pelastaja. Ei ole muita kuin ainoastaan itse Kristus. Hänen kautta armo ja totuus on tullut.

Mutta Jumalan Sanaa ja Jumalan armoa ei saa vääristää muiden uskonnollisten rituaalimenojen ja sakramentaalisen pyhän toimituksen mukaan. Ei saa sekoittaa pelastuksen vesilähdettä muilla ihmisten keksimillä lisäyksillä, sillä vähäinen hapate hapattaa koko taikinaa, jota Kristus kehottaa välttämään.

Koska tärkeintä on tuoda ilmielävä Kristus puhtaalla ja väärentämättömällä Jumalan Sanalla. Hän on se Pelastaja joten iloitkaamme yksin Hänestä Hänen armonsa ja totuutensa tähden.

Meillä ehtoollisen yhteydessä luetaan aina Raamattua, se on 1Kor. 11:23-32. Jumalan armo yksin kasvattaa Jumalan omiansa jotka vaeltavat Jumalan armon mukaan ehtoollisen yhteydessä.

1Kor. 11:23 Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän,
24 kiitti, mursi ja sanoi: "Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan; tehkää tämä minun muistokseni"
25 Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni; niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni".
26 Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa, siihen asti kuin hän tulee.
27 Sentähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen.
28 Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta;
29 sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa.
30 Sentähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita, ja moni on nukkunut pois.
31 Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi;
32 mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi.


Jumalan armon tiehen kuuluu ehtoollinen eli Kristuksen rakkaudenateria, jonka yhteydessä muistamme puolueettomasti ja Jumalan omiansa kanssaan ykseydestä käsin Kristuksen kuolemaa Hänen tulemukseen asti, ristin lunastus- ja sovitustyön tähden.

Kristuksen kauttaan tullaan Isän luo Jumalan Sanoilla viitoittamalla tiellä joka on itse Kristus tie ja lihaan tullut Sana [Logos]. Käykäämme sitä tietä. Hän on tie ja totuus ja elämä.

Joh. 14:6 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.
Hoos.6:3 Niin me otamme siitä vaarin, ja sitä pyytelemme, että me Herran tuntisimme; sillä hän koittaa niinkuin kaunis aamurusko, ja hän tulee meille niinkuin sade, niinkuin ehtoosade aikanansa maan päälle. Biblia.
Avatar
vaisuliini
 
Viestit: 7738
Liittynyt: 09. Marras 2010 20:54

Re: Logos & Rhema

ViestiKirjoittaja vaisuliini » 14. Maalis 2023 20:44

*
Logos ja Rhema 'sana' avasi ymmärrystä siihen että Raamatusta ei löydy sellainen opetus jonka mukaan tulisi elää ihmisten luoduilla opeilla. Ja jos väitettäisiin että tulisi elää luoduilla opeilla mutta koetteleminen luoduilla opeilla menisi metsään päin.

Nämä Jumalan antamansa kirjoitukset on kaikkea mitä me elämän käytännössä tarvitsemme niin voimme koetella kaikki Jumalan Sanalla ja voimme elää Jumalan Sanoilla niin se tekee meistä terveellä tavalla nöyriä.

Jumalan Sanoilla viedään yksimielisyyteen ja se tekee meistä terveellä tavalla nöyriä. Ihana hengen hedelmä, se nöyrän henki Jumalan Sanojen kautta tulee. Ainoa tie nöyryyteen on Jumalan Sanoilla eläminen ja pitäytyminen Jumalan Sanoihin juuri sellaisina niin kuin ne meille ilmoittaa ja ne on Jumalan puhetta.

Ja Jumala antaa meille nöyrille armoa joka itseasiassa on kaikkea viisautta ja ymmärrystä (Ef. 1:8). Meille on annettu valmiiksi suora ja tasainen Jumalan Sanoilla viitoittama tie jota kulkien saamme olla Kristuksen kanssa yhdessä. Kristus on lihaan tullut Sana Logos.

Ef. 1:8 Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi,


Me elämme jokaisesta Sanasta joka lähtee Jumalan suusta ja vaellamme Jumalan Sanoilla viitoittamaa tietä niin samalla meidät pyhitetään totuuden mukaan puhdistaen ja pesten vedellä Sanan [Rhema] kautta ja asetetaan Ylkää varten.

Ef. 5:26 että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan [Rhema, ρηματι] kautta,

Joh. 15:3 Te olette jo puhtaat sen sanan [Logos, λογον] tähden, jonka minä olen teille puhunut.

Joh. 17:17 Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi [Logos, λογος] on totuus.

5Moos. 32:47 Ne eivät ole teille turhia sanoja [Logos, λογος], vaan niissä on teidän elämänne. Näiden sanojen varassa te elätte kauan siinä maassa, jota menette ottamaan omaksenne Jordanin tuolta puolen.” Raamattu kansalle

Jes. 2:3 Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana [Logos, λογος]".Jumalan Sanoilla eläminen on ihanalla tavalla puhuttavaa koska se ei salli jakautumisen mikä voisi viedä moneen erilaiseen tulkintaan johtuen vajavaisesta ymmärryksestä.

Lohdullisinta ajatella siitä Jumalan Sanoilla elämisestä koska se liittyy siihen että Jumalan avaamansa ymmärrys tulee Herran omillensa ja Jumala kuljettaa omiansa oikealle tielle. Se tekee Herran omista terveellä tavalla nöyriä. Ja silloin Herran omansa pääsee tuntemaan Kristuksen mieli.

1Kor. 1:10 Mutta minä kehoitan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen, että kaikki olisitte puheessa yksimieliset ettekä suvaitsisi riitaisuuksia keskuudessanne, vaan pysyisitte sovinnossa ja teillä olisi sama mieli ja sama ajatus.

Fil. 2:2 niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset
2:3 ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne
2:4 ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta.
2:5 Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli,


Minusta se on ihaninta ja lohdullisinta että Jumalan Sanoihin pitäytyminen estää tulemasta ylpeäksi.
Koska omaan ymmärrykseen nojautumisen kautta oma ymmärrys ottaa kaikki ohjat ja ohjailee itse ilman Jumalaa. Se tekee uskovan ylpeäksi.

Niin, se puhuttelee että pitäytyminen Jumalan Sanoihin liittyy siihen että Jumalan Sanat ilmoittaa meille juuri sellaisina kuin ne on. Koska ne on Jumalan puhetta. Juuri, se tekee meistä nöyriä. Se on ihaninta ja lohdullisinta ajatella.

Mua surettaa että luotujen oppien puolustaminen tekstien perusteella paljastaa tutkimattomuuden Raamatun pohjalla.

Siksi on tärkeintä ymmärtää että kukin voi itse ottaa vastaan rakkautta totuuteen ja on olla avoimin ja tutkivin mielin ja tutkia Raamattua oma-aloitteisesti. Siinä Pyhä Henki auttaa. Hän on paras Opettaja.

Kunhan uskon keskipisteenä tulee aina olla vain Raamattu, Jumalan Sanat ja Jumalan kirjoitukset. Koetteleminen tehdään Raamatun, Jumalan Sanojen eli Jumalan kirjoitusten kautta.

Niin siinä tutkittuaan selkeä eroavaisuus ihmisten luodun opin kanssa paljastuu. Sen tulee hylätä koska me elämme ainoastaan Jumalan Sanoilla.

Saarnan ja opetuksen kanssa käytetään vain Raamattua, Jumalan Sanoja ja Jumalan kirjoituksia välineinä niin silloin rakkaus ei pääse kylmenemään vaan rakkaus pysyy. Koska se on ainoa tie sydämeen niin rakkaus ei pääse kylmenemään vaan rakkaus siinä pysyy.

Raamattu on ainoa asia joka tekee meistä terveellä tavalla nöyriä. 5Moos. 32:47 ja Jes. 2:3 puhuu Jumalan Sanoilla elämisestä.

5Moos. 32:47 Ne eivät ole teille turhia sanoja [Logos, λογος], vaan niissä on teidän elämänne. Näiden sanojen varassa te elätte kauan siinä maassa, jota menette ottamaan omaksenne Jordanin tuolta puolen.” Raamattu kansalle

Jes. 2:3 Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana [Logos, λογος]".

Ps. 25:9 Hän johdattaa nöyriä oikein, hän opettaa nöyrille tiensä.

Image
Hoos.6:3 Niin me otamme siitä vaarin, ja sitä pyytelemme, että me Herran tuntisimme; sillä hän koittaa niinkuin kaunis aamurusko, ja hän tulee meille niinkuin sade, niinkuin ehtoosade aikanansa maan päälle. Biblia.
Avatar
vaisuliini
 
Viestit: 7738
Liittynyt: 09. Marras 2010 20:54


Paluu Yleinen keskustelu

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 2 vierailijaa